Pozvánka na valné zhromaždenie odvetvia trial

Predseda komisie odvetvia SZC – trial Štefan Nagy informuje všetky kluby SZC, že na 23. novembra 2019 (sobota) je zvolané valné zhromaždenie odvetvia so začiatkom o 11.00 v penzióne Medený hámor na adrese Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica.

Program Valného Zhromaždenia

1. Otvorenie VZ Trial, schválenie programu, zapisovateľa a pracovných komisií
2. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial
3. Správa zástupcov klubov o svojej činnosti v tejto sezóne
4. Správa vedúceho výpravy MS 2019 Čína
5. Správa o činnosti CTM 2019
6. Správa člena komisie rozhodcov SZC za naše odvetvie
7. Projekty a ciele odvetvia Trial do budúcej sezóny
8. Voľby do orgánov odvetvia Trial (chýbajúci člen komisie)
9. Voľba predsedu komisie, koordinátora, reprezentačného trénera odvetvia Trial pre rok 2020
10. Diskusia
11. Uznesenia

Program zasadnutia:

Pozvánka na zasadnutie komisie 25.5.2019

Pozývam vás na zasadnutie komisie odvetvia trial, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2019 (sobota) o 17.30 hod v Záriečí areál ZŠ, po preteku.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. CTM Trial, tréner CTM, príslušnosť CTM Trial ku jednému klubu, reprezentačný
    tréner Elite
  4. Sporný bod rozpočtu 2019 Trial, SHM Rudina
  5. Repre tabuľka rozpočet TRIAL 2019, položka : MTZ pre jazdcov
  6. ME UCI UEC – formálne
  7. Diskusia
  8. Záver zasadnutia

Štefan Nagy
komisia trial SZC

Na M-ČR v Retzi získali slovenskí jazdci 7 medailí

Tento víkend 18.-19.5.2019 vymenili slovenskí mládežnícki trialisti umelé prekážky za čistú prírodu v rakúskom Retzi.
V peknom prostredí miestneho kameňolomu uprostred viníc mali naši jazdci možnosť zmerať si sily s českými, poľskými a rakúskymi súpermi. 
V sobotu si v kategórii Poussin 2.miesto odniesol Matej Pavko z NovoCK Lučenec a 3.miesto patrilo Matúšovi Horváthovi z 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD. V kategórii Benjamin štartovali Marek a Michal Nagyovci ( NovoCK Lučenec), ktorí obsadili 4. a 9.miesto. V kategórii Minime nás reprezentoval Jakub Mudrák (CTK Záriečie), vyjazdil si pekné 2.miesto.

Pokračovať v čítaní

Na C1 v Olomouci Slováci opäť úspešní

Ani uplnynulý víkend slovenská trialová mládež a elita nezaháľala.
V sobotu 11.5. nás reprezentovali v českom Olomouci na Majstrovstvách ČR a Elita na preteku C1. V kategórii poussin sa v silnej medzinárodnej konkurencii nestratil Michal Nagy ( NovoCK Lučenec), ktorý si vybojoval 2.miesto. Skúsenosti v rovnakej kategórii zbieral aj Matej Pavko z rovnakého klubu. V kategórii youth girls sme mali zastúpenie v Alžbetke Galovičovej ( Cykloklub Rudina), ktorá statočne bojovala v konkurencii starších súperiek a obsadila 4.miesto. Rovnaké umiestnenie sa ušlo aj Marekovi Nagyovi ( NovoCK Lučenec) v kategórii benjamin. Marek síce získal rovnaký počet bodov ako súper na 3.mieste, pravidlá však tentokrát hrali proti nemu. V kategórii minime predviedol svoje kvality Jakub Mudrák (CTK Záriečie) a získal 3.miesto. Rovnaké umiestnenie sa ušlo aj ďalšiemu jazdcovi z CTK Záriečie Sebastianovi Sieklikovi v kategórii cadet.
Perfektné výkony predviedli v elitných kategóriách preteku C1 súrodenci Erika A Samuel Hlavatí a Andrej Galovič, všetci z Cykloklubu Rudina. Erika v elite women skončila na 2.mieste a rovnako aj Andrej v elite 26. V silnej svetovej konkurenci v kategórii Elite 20 nás svojím 3.miestom výborne reprezentoval Samuel Hlavatý.

Pokračovať v čítaní