Valné zhromaždenie SCÚ 29.6.2016

logo_SCUPozývame Vás na Valné zhromaždenie SCÚ, ktoré sa uskutoční 29. júna 2016 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch Základnej školy v Záriečí.

Program:
1. Voľba volebnej, mandátovej a návrhovej komisie
2. Schválenie stanov SCÚ
3. Diskusia
4. Návrh na uznesenie

Výška poplatku je 0,10 € za 1 osobu. Spôsob úhrady:
– poštou (prosím poslať mailom kópiu ústrižku o zaplatení)
– bankovým prevodom na č.u.: 211644383/7500. Kluby uvedú ako VS svoje IČO,
jazdec svoje rodné číslo, rodičia – jazdcove r.č.
Pri nahlasovaní účasti za kluby napíšte meno, priezvisko + funkcia (rozhodca, člen výboru, klubu, jazdec, tréner…)

Pozvánka