Valné zhromaždenie odvetvia trial pri SZC

 POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE ODVETVIA TRIAL PRI SLOVENSKOM ZVAZE CYKLISTIKY

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SA USKUTOČNÍ V STREDU 21.12.2016 O 13:30 HOD V PRIESTOROCH SÍDLA SZC, UL. JUNÁCKA Č.6, 832 80 BRATISLAVA

 

Program:

1. Prezentácia 13,00-13,30 hod.
2. Otvorenie VZ Trial , schválenie programu , zapisovateľa a pracovných komisií
3. Správa predsedu komisie Trial SZC a čerpanie rozpočtu Trial.
4. Diskusia
5. Návrhy členov komisie Trial
6. Voľby komisie Trial
7. Uznesenia

Hlasovacie právo má zástupca klubu, registrovaného na SZC, ktorého pretekár sa zúčastnil minimálne na jednom preteku SP Trial 2016 , alebo organizoval preteky Trial 2016.