Pozvánka na zasadnutie komisie Trial: 11.1.2019

Zástupcovia jednotlivých klubov odvetvia sa dohodli na prvom zasadnutí komisie Trial pri SZC, ktoré sa uskutoční dňa:
11. januára 2019 (piatok) o 16.00hod v Banskej Bystrici
v penzióne Medený Hámor.

 

Program zasadnutia:
1. Opakovaná voľba predsedu komisie trial, koordinátor odvetvia
2. Kalendár pretekov 2019
3. Projekty odvetvia Trial 2019
4. Odovzdanie agendy Trial od Štefana Pčolu
5. SHM 2019 pravidlá, bodovanie…
6. Kategórie a pravidlá Trial 2019, preklad pravidiel…
7. Talentovaný športovci, reprezentácia 2019, nominačné kritériá…
8. Komisia trial, podmienky fungovania, harmonogram zasadaní,…
9. Rôzne
10. Diskusia

Štefan Nagy – NovoCK, Lučenec 4.1.2019