Pozvánka na zasadnutie komisie 25.5.2019

Pozývam vás na zasadnutie komisie odvetvia trial, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2019 (sobota) o 17.30 hod v Záriečí areál ZŠ, po preteku.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. CTM Trial, tréner CTM, príslušnosť CTM Trial ku jednému klubu, reprezentačný
    tréner Elite
  4. Sporný bod rozpočtu 2019 Trial, SHM Rudina
  5. Repre tabuľka rozpočet TRIAL 2019, položka : MTZ pre jazdcov
  6. ME UCI UEC – formálne
  7. Diskusia
  8. Záver zasadnutia

Štefan Nagy
komisia trial SZC