Pozvánka na zasadnutie komisie – 8.3.2019

POZÝVAME VÁS NA ZASADNUTIE KOMISIE ODVETVIA TRIAL, KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA 8.3.2019 (PIATOK) O 16.00 HOD V BANSKEJ BYSTRICI V PENZIÓNE MEDENÝ HÁMOR.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Rozpočet odvetvia trial 2019
4. Schválenie smernice CTM pre odvetvie trial
5. Prijatie jednotných propozícií na SHM 2019
6. Voľba reprezentačného trénera a trénera CTM
7. Diskusia
8. Záver zasadnutia


Štefan Nagy
komisia trial SZC